top of page

StudieBureau & Architecten

W.J. & M.C. Van Campenhout NV

Architectuur en interieur

20201208_GIPLA_VC_VERGADERZAAL-7.jpg

Opeenvolging van de verschillende fasen van het bouwproces:

 

 • Voorstudie, definiëring van het programma van eisen, eerste kostenraming en planning.

 • Schetsontwerp, voorontwerp, gevelzicht 3D.

 • Aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning, kostenraming.

 • Opmaken van het uitvoeringsdossier, omvattende de plannen, details, bestek, meetstaat en definitieve raming en planning.

 • Medewerking bij aanbesteding en toewijzing.

 • Werfopvolging en leiding van de werfvergaderingen.

 • Bijstand bij de opleveringen en nazicht eindafrekening.


Voor de energiezuinigheid van een gebouw, wordt van bij de aanvang van het ontwerp de nodige aandacht besteed aan de thermische isolatie, de oriëntatie, de keuzemogelijkheden van een ventilatiesysteem, e.d.
De coördinatie van de studies wordt uitgevoerd door de architect; hij gaat na of de stabiliteitsstudie en de technische installaties te vereenzelvigen zijn met zijn project.

Stabiliteitsstudie

DSC01728.JPG

De stabiliteitsstudies worden uitgevoerd voor eigen architectuurprojecten en omvatten onder meer:

 

 • Opmaken van het programma voor het grondonderzoek.

 • Keuze van het funderingstype i.f.v. draagvermogen, grondwaterstand en uitvoerbaarheid.

 • Bepalen van de optimale draagstructuur.

 • Integratie van de uitvoeringsvoorschriften stabiliteit met het luik architectuur, incl. meetstaten en bijhoren raming.

 • Werfopvolging

 • Bijstand bij de oplevering en nazicht van de eindafrekening.

Technische uitrusting

13.jpg

De energiezuinigheid van de technische installaties vormt een steeds belangrijker deel van het ontwerp.


Van bij de aanvang van het ontwerp wordt de nodige aandacht besteed aan de benodigde thermische isolatie, de oriëntatie, de mogelijke ventilatiesystemen, de benodigde natuurlijke verlichting, de efficiëntie van de kunstmatige verlichting e.d.


De studies van de technieken worden uitgevoerd voor eigen architectuurontwerpen, en omvatten : HVAC, sanitair, elektriciteit, data, branddetectie, toegangscontrole, liften ed.

Bouwadvies

 • TECHNISCHE EN KOSTTECHNISCHE HAALBAARHEIDSSTUDIES van de ontwikkeling van een site en realisatie van een concreet project, in de mate van detail nodig om een beslissing te kunnen nemen.

 • PROGRAMMA VAN EISEN opmaken op basis van de informatie (organisatie, werkingstructuur, behoeften van de diensten, budgetten, e.d. ...), welke wordt overgemaakt door de klanten en desgevallend de leemtes aan te vullen.

 • ADVIES- EN KOSTTECHNISCHE RAPPORTEN opmaken om de gebouwen met regelmaat te onderhouden en operationeel te houden.

 • ONDERZOEK EN RAPPORTERING FYSISCHE TOESTAND EN ENERGIEBEHOEFTE.

 • Adviezen in het kader van DUURZAAMHEID (materiaal gebruik, gezond binnenklimaat) en om de energiebehoeften van bestaande gebouwen te beperken (type van beglazingen, zonwering, isolatie, energiezuinige kunstverlichting en verwarmingsinstallaties).

 • ONDERZOEKSRAPPORT EN AANBEVELINGEN VOOR BESTEMMINGSWIJZEN van bestaande gebouwen, in de mate van detail nodig om een beslissing te kunnen nemen.

 • TECHNISCH ADVIES PASSIEVE EN ACTIEVE BRANDVEILIGHEID. De studies worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke normen en rapporten van de bevoegde brandpreventiediensten.

bottom of page