Bouwadvies

  • TECHNISCHE EN KOSTTECHNISCHE HAALBAARHEIDSSTUDIES van de ontwikkeling van een site en realisatie van een concreet project, in de mate van detail nodig om een beslissing te kunnen nemen.

  • PROGRAMMA VAN EISEN opmaken op basis van de informatie (organisatie, werkingstructuur, behoeften van de diensten, budgetten, e.d. ...), welke wordt overgemaakt door de klanten en desgevallend de leemtes aan te vullen.

  • ADVIES- EN KOSTTECHNISCHE RAPPORTEN opmaken om de gebouwen met regelmaat te onderhouden en operationeel te houden.

  • ONDERZOEK EN RAPPORTERING FYSISCHE TOESTAND EN ENERGIEBEHOEFTE.

  • Adviezen in het kader van duurzaamheid (materiaal gebruik, gezond binnenklimaat) en om de energiebehoeften van bestaande gebouwen te beperken (type van beglazingen, zonwering, isolatie, energiezuinige kunstverlichting en verwarmingsinstallaties).

  • ONDERZOEKSRAPPORT EN AANBEVELINGEN VOOR BESTEMMINGSWIJZEN van bestaande gebouwen, in de mate van detail nodig om een beslissing te kunnen nemen.

  • TECHNISCH ADVIES PASSIEVE EN ACTIEVE BRANDVEILIGHEID. De studies worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke normen en rapporten van de bevoegde brandpreventiediensten.

© 2020  Studiebureau & Architecten W.J. & M.C. Van Campenhout NV