Architectuur en interieur

 Opeenvolging van de verschillende fasen van het bouwproces:

 

  • Voorstudie, definiëring van het programma van eisen, eerste kostenraming en planning.

  • Schetsontwerp, voorontwerp, gevelzicht 3D.

  • Aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning, kostenraming.

  • Opmaken van het uitvoeringsdossier, omvattende de plannen, details, bestek, meetstaat en definitieve raming en planning.

  • Medewerking bij aanbesteding en toewijzing.

  • Werfopvolging en leiding van de werfvergaderingen.

  • Bijstand bij de opleveringen en nazicht eindafrekening.


Vermits de energiezuinigheid van een gebouw, wordt van bij de aanvang van het ontwerp de nodige aandacht besteed aan de thermische isolatie, de oriëntatie, de keuzemogelijkheden van een ventilatiesysteem, e.d.
De coördinatie van de studies wordt uitgevoerd door de architect; hij gaat na of de stabiliteitsstudie en de technische installaties te vereenzelvigen zijn met zijn project.
 

© 2020  Studiebureau & Architecten W.J. & M.C. Van Campenhout NV