StabiliteitsstudieDe stabiliteitsstudies worden uitgevoerd voor eigen architectuurprojecten en omvatten onder meer:

  • Opmaken van het programma voor het grondonderzoek.
  • Keuze van het funderingstype i.f.v. draagvermogen, grondwaterstand en uitvoerbaarheid.
  • Bepalen van de optimale draagstructuur.
  • Integratie van de uitvoeringsvoorschriften stabiliteitmet het luik architectuur, incl.  meetstaten en bijhorende raming.
  • Werfopvolging.
  • Bijstand bij de oplevering en nazicht van de eindafrekening.